Čistíme, myjeme, zbavujeme špíny a nečistot


SlyÅ¡te, slyÅ¡te vÅ¡ichni majitelé penzionů, hotelů, kanceláří a restauraÄních zařízení, kteří jste se rozhodli pro kobercovou pokládku na vaÅ¡e podlahy. UrÄitÄ› jste zjistili, že ani pravidelné luxování tÄ›chto kobercových ploch nestaÄí k udržení jejich dokonalé Äistoty, že je Äas od Äasu tÅ™eba zajistit jejich dokonalé hloubkové vyÄiÅ¡tÄ›ní, nejlépe mokrou cestou extrakÄní metodou s odsáváním. Pokud právÄ› teÄ pÅ™emýšlíte o tom, že je potÅ™eba provést toto vyÄiÅ¡tÄ›ní pÅ™ed blížící se sezonou, která již zanedlouho propukne naplno, obraÅ¥te se na naÅ¡i spoleÄnost.

Více informací získáte na našich www stránkách

Pokud výzva v pÅ™edchozím odstavci směřovala k majitelům rozsáhlejších nemovitostí, pak samozÅ™ejmÄ› platí i pro vás, kteří byste rádi své koberce vyÄistili od roztoÄů a dalších neÄistot ve svých bytech Äi domech. ObzvláštÄ› pro alergiky je takovéto pravidelné ÄiÅ¡tÄ›ní koberců velmi důležité. OvÅ¡em úklid není pouze o kobercích a podlahách. Svěřit nám můžete veÅ¡keré úklidové práce, které vám jen vytanout na mysli. NavÅ¡tivte naÅ¡e webové stránky.